Trung Tam Dao Tao Quoc Te -DH Nong Lam TP.HCM

   THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT I

 ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

(DỰ KIẾN) 

        Tổ hợp môn xét tuyển các ngành năm 2015

 

 

  Hồ sơ đăng ký chương trình Mỹ

1) Mẫu đăng ký tham gia chương trình ( file kèm theo)

2) Bản sao trang thông tin passport

3) Sơ yếu lí lịch bằng tiếng Anh giới thiệu bản thân, gia đình, học vấn, kinh nghiệm, sở thích, lí do muốn tham gia chương trình,cam kết, các sinh hoạt ngoại khoá cộng đồng (nếu có), cơ hội nghề nghiệp

4) Bảng câu hỏi về sức khoẻ ( file kèm theo)

5) Nhờ giáo viên hoặc bất kỳ người nào hiểu về bạn hoàn thành mẫu đơn ( file kèm theo)

6)Bản sao bằng cấp, chứng chỉ có liên quan đến nông nghiệp, hình ảnh hoạt động nông nghiệp của bạn.

 Xem cụ thể tại đây 

 

Trang liên kết