Trung Tam Dao Tao Quoc Te -DH Nong Lam TP.HCM

 Trung Tâm Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo tuyển sinh Chương trình VHVL tại Israel năm 2016, nội dung cụ thể như sau:

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Liên hệ:
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
Khu Cẩm Tú, Đại học Nông Lâm TP.HCM Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Web: http://cie-nlu.hcmuaf.edu.vn - Email: cie-nlu@hcmuaf.edu.vn
Phone/Fax: +84-8-37246042