Trung Tam Dao Tao Quoc Te -DH Nong Lam TP.HCM

 Tiếp nối những thành tựu đã đạt được trong quá trình hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM và Trung tâm Quốc tế về Đào tạo Nông Nghiệp Israel, nay Trường Đại học Nông Lâm xin trân trọng thông báo về chương trình đào tạo trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Nông Nghiệp và An toàn thực phẩm tại Israel trong thời gian là 1,5 năm. Học viên sẽ được học thông qua nghiên cứu thực hành tại các Viện nghiên cứu Nông nghiệp của Israel và được trả lương tương ứng với thời gian làm việc tại các Viện. Thông tin cụ thể như sau:

 

 

 Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa trường ĐH Nông Lâm Tp. HCM và trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên tổ chức tuyển sinh chương trình du học đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Tiếng Anh, của trường ĐH Leyte, Philiipine. Thông tin cụ thể như sau: 

 Hồ sơ đăng ký chương trình Mỹ

1) Mẫu đăng ký tham gia chương trình ( file kèm theo)
2) Bản sao trang thông tin passport
3) Sơ yếu lí lịch bằng tiếng Anh giới thiệu bản thân, gia đình, học vấn, kinh nghiệm, sở thích, lí do muốn tham gia chương trình,cam kết, các sinh hoạt ngoại khoá cộng đồng(nếu có), cơ hội nghề nghiệp
4) Bảng câu hỏi về sức khoẻ ( file kèm theo)
5) Nhờ giáo viên hoặc bất kỳ người nào hiểu về bạn hoàn thành mẫu đơn ( file kèm theo)
6)Bản sao bằng cấp, chứng chỉ có liên quan đến nông nghiệp, hình ảnh hoạt động nông nghiệp của bạn.
 Xem cụ thể tại đây

 Do yêu cầu ngày càng cao về khả năng giao tiếp tiếng anh và kiến thức về nền nông nghiệp Israel của Đại Sứ Quán Israel kể từ năm 2014, Trung tâm Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh sẽ tổ chức khóa học: Tiếng anh chuyên ngành về nông nghiệp - kiến thức nông nghiệp và văn hóa Israel” vào tháng 04/2015 nhằm đáp ứng cho kỳ tuyển sinh chương trình Vừa học vừa làm tại Israel năm 2015.

 Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên nâng cao kiến thức chuyên môn, tăng tính tự lập và thành công hơn trong cuộc sống sau khi tham gia chương trình, Trung tâm Đào tạo Quốc tế -Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM trân trọng thông báo tuyển sinhChương trình vừa học vừa làm năm 2015 tại Israel cụ thể như sau:

  Hồ sơ đăng ký chương trình Mỹ

1) Mẫu đăng ký tham gia chương trình ( file kèm theo)

2) Bản sao trang thông tin passport

3) Sơ yếu lí lịch bằng tiếng Anh giới thiệu bản thân, gia đình, học vấn, kinh nghiệm, sở thích, lí do muốn tham gia chương trình,cam kết, các sinh hoạt ngoại khoá cộng đồng (nếu có), cơ hội nghề nghiệp

4) Bảng câu hỏi về sức khoẻ ( file kèm theo)

5) Nhờ giáo viên hoặc bất kỳ người nào hiểu về bạn hoàn thành mẫu đơn ( file kèm theo)

6)Bản sao bằng cấp, chứng chỉ có liên quan đến nông nghiệp, hình ảnh hoạt động nông nghiệp của bạn.

 Xem cụ thể tại đây 

 

Trang liên kết