Trung Tam Dao Tao Quoc Te -DH Nong Lam TP.HCM

        Học bổng JDS dành cho cán, bộ công chức đang công tác tại các cơ quan nhà nước của Việt Nam để theo học chương trình Thạc sỹ bằng Tiếng Anh trong 2 năm tại các trường của Nhật Bản cho các ngành học sau: Kinh tế, Chính sách công, Hành chính công, Quản trị Kinh doanh, Giao thông vận tải, Quy hoạch và Phát triển đô thị, Năng lượng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học sinh học, Môi trường, Biến đổi khí hậu, Ngăn ngừa thảm họa, Hệ thống pháp luật....

  • Thời gian: 10 giờ 00, Thứ 4 ngày 17 tháng 09 năm 2014
  • Địa điểm: Trung tâm Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
  • Nội dung: - Giới thiệu chương trình tuyển sinh niên khóa 2014 - 2015

                            - Cung cấp tài liệu tuyển sinh

 

 

           Trường Đại học Nông Lâm thông báo tuyển sinh Nguyện vọng bổ sung các chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Quốc tế năm 2014. Chương trình liên kết đào tạo được thực hiện giữa Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM và các trường Đại học Newcastle, Úc; Đại học Van Hall Larestein, Hà Lan

 

Trang liên kết