Trung Tam Dao Tao Quoc Te -DH Nong Lam TP.HCM

 Do yêu cầu ngày càng cao về khả năng giao tiếp tiếng anh và kiến thức về nền nông nghiệp Israel của Đại Sứ Quán Israel kể từ năm 2014, Trung tâm Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh sẽ tổ chức khóa học: “Tiếng anh chuyên ngành về nông nghiệp - kiến thức nông nghiệp và văn hóa Israel” vào tháng 11/2015 nhằm đáp ứng cho kỳ tuyển sinh chương trình Vừa học vừa làm tại Israel năm 2016. Nội dung cụ thể như sau

 Trung Tâm Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo tuyển sinh Chương trình VHVL tại Israel năm 2016, nội dung cụ thể như sau:

Trang liên kết