Trung Tam Dao Tao Quoc Te -DH Nong Lam TP.HCM
  1.  Chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại Học Newcastle, Úc:
  • Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin (Bachelor of Information Technology):
Danh sách các môn học trong chương trình B.IT: giai đoạn 1; giai đoạn 2
  • Cử Nhân Công Nghệ Sinh Học (Bachelor of Biotechnology):
Danh sách các môn học trong chương trình B.Biotech: giai đoạn 1; giai đoạn 2
  • Cử Nhân Khoa Học và Quản Lý Môi Trường (Bachelor of Environmental Science and Management)
Danh sách các môn học trong chương trình BESM: giai đoạn 1giai đoạn 2
  • Cử nhân Kinh doanh (Bachelor of Business)
  • Cử nhân Thương mại (Bachelor of Commerce)
 
 
 

Số lần xem trang : :3512
Nhập ngày : 12-05-2011
Điều chỉnh lần cuối :12-05-2011

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHOA ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG -CT VHVL TẠI ISRAEL (BỔ SUNG)(11-04-2018)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH VHVL TẠI MỸ 2015 (15-04-2015)

Học bổng Thạc Sỹ An toàn thực phẩm trong Nông nghiệp tại Israel 2015 (09-04-2015)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH VỪA HỌC VỪA LÀM TẠI ISRAEL 2015(08-01-2015)

Thông báo chương trình giao lưu với Đại học Hankyong, Hàn Quốc(07-01-2014)

Tin học bổng(04-08-2011)

Địa chỉ liên hệ(02-08-2011)

(10-05-2011)

Các câu hỏi thường gặp - Du học Hà Lan(17-12-2010)

Download(13-12-2010)

Đơn xin nhập học(27-10-2010)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một không bốn bảy hai

Xem trả lời của bạn !