Trung Tam Dao Tao Quoc Te -DH Nong Lam TP.HCM

 

 

 Tiếp nối những thành tựu đã đạt được trong quá trình hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM và Trung tâm Quốc tế về Đào tạo Nông Nghiệp Israel, nay Trường Đại học Nông Lâm xin trân trọng thông báo về chương trình đào tạo trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Nông Nghiệp và An toàn thực phẩm tại Israel trong thời gian là 1,5 năm. Học viên sẽ được học thông qua nghiên cứu thực hành tại các Viện nghiên cứu Nông nghiệp của Israel và được trả lương tương ứng với thời gian làm việc tại các Viện.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây

Hoặc liên hệ với Trung tâm Đào tào quốc tế, Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM

 

Số lần xem trang : :4266
Nhập ngày : 13-02-2014
Điều chỉnh lần cuối :05-05-2015

Học bổng bậc Thạc Sỹ

Học bổng Thạc Sỹ Sinh học Thực vật và An toàn thực phẩm trong Nông nghiệp tại Israel 2017 (08-05-2017)

Học bổng Thạc Sỹ An toàn thực phẩm trong Nông nghiệp tại Israel 2015(09-04-2015)

Học bổng Kỹ thuật IRISH AID IDEAS 2014-2015(11-11-2013)

Học Bổng tại Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Đài Loan năm 2013(26-04-2013)

Học bổng sau đại học của Trường Đại học Newcastle, Úc(12-12-2011)

Scholarship for Master degree: Adelaide Scholarships International (ASI) - Deadline 01/5/2011(22-02-2011)

Học bổng Chính Phủ Hà Lan 2011 - 2012 - HSP(17-12-2010)

Giới thiệu về học bổng ADS, Úc(22-11-2010)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám hai một năm sáu

Xem trả lời của bạn !