Trung Tam Dao Tao Quoc Te -DH Nong Lam TP.HCM

   

THÔNG BÁO MỨC HỌC PHÍ CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ

DÀNH CHO NĂM HỌC 2017 – 2018

1.        1.  Học phí tiếng Anh đầu vào

Sinh viên đạt kết quả kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào của Trung tâm Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh hoặc có điểm IELTS quốc tế từ 4.5 trở lên thì được miễn học Tiếng Anh đầu vào và học thẳng vào Giai đoạn I của chương trình. Đối với sinh viên chưa đủ điểm đầu vào tiếng Anh (IELTS < 4.5) phải tham gia đăng ký học các khóa bồi dưỡng tiếng Anh tại Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. Sinh viên sẽ được thi xếp lớp tiếng Anh tại trường. Tùy vào kết quả thi xếp lớp tiếng Anh, sinh viên sẽ được tư vấn tham gia học tiếng Anh từ 1 đến 3 khóa (4 -12 tháng). Các khóa tiếng Anh bao gồm:

a.       - Khóa 1: tiếng Anh cơ bản (4 tháng), học phí trọn khóa 4 tháng: 25,000,000 đồng

b.      -  Khóa 2: tiếng Anh để đại IELTS 3.5 (4 tháng), học phí trọn khóa 4 tháng: 25,000,000 đồng

c.       - Khóa 3: tiếng Anh để đạt IELTS 4.5 (4 tháng), học phí trọn khóa 4 tháng: 25,000,000 đồng

 2.      Học phí của chương trình đào tạo chính thức

Để có thể đăng ký các môn học trong giai đoạn I của chương trình, sinh viên phải có chứng chỉ IELTS đạt điểm từ 4.5 trở lên hoặc vượt qua kỳ thi kiểm tra tiếng Anh đầu vào của Trung tâm. Học phí chương trình đào tạo chính thức cho các chương trình liên kết với nước nước ngoài của Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM được chia làm hai giai đoạn như sau:

·         Học phí của Giai đoạn I (học tại Đại học Nông Lâm TP. HCM) là 35,200,000 (Ba mươi lăm triệu hai trăm nghìn) đồng/năm. Dự kiến học phí cho giai đoạn I sẽ tăng hằng năm là 10%. Thời gian của Giai đoạn I tại Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM thay đổi theo từng chương trình. Vui long xem chi tiết trên website của trường ĐHNL.Học phí được chia thành 2 kỳ, mỗi kỳ là: 17,600,000 đồng

·         Học phí của Giai đoạn II (học tại các trường đối tác ở nước ngoài) là theo quy định về chính sách học phí của các trường đối tác trên trang web của trường đó. Theo tham khảo trên website của trường đối tác, mức học phí dành cho sinh viên quốc tế các chương trình Đại học năm 2017 là:

o    Tại Úc: Từ 23.000 – 30.000 AUD/năm

o   Tại Hà Lan: 10.000 Euro/năm (Non – European students)

Học phí tạm thu khi làm thủ tục nhập học là: 25,000,000 đồng

Chúc các bạn thành công!

 
 

Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế

 (đã ký)

TS. Lê Công Trứ

 


 

 

Số lần xem trang : :6990
Nhập ngày : 16-08-2016
Điều chỉnh lần cuối :17-07-2017

Chương trình liên kết

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CỬ NHÂN QUỐC TẾ NĂM 2017 (28-07-2016)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - LIÊN KẾT VỚI ĐH NEWCASTLE, ÚC(16-09-2015)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ - LIÊN KẾT VỚI ĐH NEWCASTLE, ÚC(16-09-2015)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC - LIÊN KẾT VỚI ĐH NEWCASTLE, ÚC(16-09-2015)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KHOA HỌC VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - LIÊN KẾT VỚI ĐH NEWCASTLE, ÚC(01-09-2015)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - LIÊN KẾT VỚI ĐH NEWCASTLE, ÚC(01-09-2015)

KẾ HOẠCH ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHOÁ 2015 (CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CỬ NHÂN QUỐC TẾ)(27-08-2015)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015(04-08-2015)

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CỬ NHÂN QUỐC TẾ (05-06-2014)

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NEWCASTLE, ÚC (26-05-2014)

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC VAN HALL LARENSTEIN, HÀ LAN(23-05-2014)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai hai không năm sáu

Xem trả lời của bạn !