Trung Tam Dao Tao Quoc Te -DH Nong Lam TP.HCM

 Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội nâng cao thực tập chuyên ngành và tham gia thực tập nghề nghiệp nước ngoài; khám phá về đất nước và con người Đài Loan; đồng thời cũng tăng cường giao lưu với sinh viên quốc tế, Trung tâm Đào tạo Quốc tế thông báo đến toàn thể sinh viên chương trình: "Giao lưu văn hóa - học thuật - khám phá đất nước, văn hóa Đài Loan" tổ chức tại Trường Đại học Quốc gia  Yunlin, Đài Loan. 

 

                Nhằm nâng cao kiến thức và năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực phân tích hiệu quả kinh tế sản xuất trong các lĩnh vực kinh tế. Với sự hỗ trợ và hợp tác với Trường Đại học Wageningen, Hà Lan, Trung tâm Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh trân trọng thông báo về việc tổ chức khóa huấn luyện:

 Lý thuyết và thực tiễn trong đo lường hiệu quả và năng suất: Phân tích tĩnh và động”

Tên tiếng Anh: “Theory and Practice of Efficiency & Productivity Measurement: Static & Dynamic Annalysis”. 

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám tám tám bốn một