Trung Tam Dao Tao Quoc Te -DH Nong Lam TP.HCM

 Theo yêu cầu của Phía Israel, Trung tâm Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Nông Lâm Thành
phố Hồ Chí Minh xin thông báo bổ sung chương trình Vừa học Vừa Làm trong nông nghiệp
tại Israel năm 2018 như sau:

 1. Điều kiện tham gia chương trình

  • Sinh viên có Quốc tịch Việt Nam có niềm yêu thích nông nghiệp.
  •  Độ tuổi từ 20 đến 28, đang học tại các Trường Đại học, Cao đẳng thuộc khu vực phía Nam hoặc đã tốt nghiệp trong vòng 01 năm.
  •  Số lượng tối đa: 30 (chỉ tuyển Nam)
  • Dự kiến khai giảng: ngày 28/05/2018
  • Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến ngày 28/05/2018

2.      Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ
Trung tâm Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh
 Website: cie-nlu.hcmuaf.edu.vn           Email: cie-nlu@hcmuaf.edu.vn  
 ĐT: (08) 37246042
             Trân trọng thông báo.

Số lần xem trang: 8619
Điều chỉnh lần cuối:

Chương trình VHVL Israel

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG CHO SINH VIÊN THAM GIA CT VHVL TẠI ISRAEL NĂM 2020 (17-09-2019)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH VHVL TẠI ISRAEL NĂM 2020 (17-09-2019)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH TẠI ISRAEL 2019 (11-04-2019)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THỰC TẬP SINH CHƯƠNG TRÌNH VHVL TẠI ISRAEL NĂM 2019 (11-01-2019)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG CHO SINH VIÊN THAM GIA CT VHVL TẠI ISRAEL NĂM 2019 (18-10-2018)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH VHVL TÁI ISRAEL NĂM 2019 (18-10-2018)

THÔNG BÁO KHÓA ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG DÀNH CHO SINH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH VHVL TẠI ISRAEL NĂM 2018 (KHÓA 02) (02-01-2018)

THÔNG BÁO KHÓA ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG DÀNH CHO SINH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH VHVL TẠI ISRAEL NĂM 2018 (KHÓA 01) (05-10-2017)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH VỪA HỌC VỪA LÀM TẠI ISRAEL NĂM 2018 (05-10-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG CHO SINH VIÊN THAM GIA CT VHVL TẠI ISRAEL NĂM 2017 - KHÓA 3 (20-03-2017)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu chín chín bảy bốn

Xem trả lời của bạn !