Trung Tam Dao Tao Quoc Te -DH Nong Lam TP.HCM

 

                 Trung tâm Đào tạo Quôc tế -  Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thể sinh viên thông tin tuyển dụng từ các tập đoàn và doanh nghiệp tại Nhật tháng 10/2018, như sau:

 Vui lòng xem thông báo chi tiết tại đây

Số lần xem trang: 8636
Điều chỉnh lần cuối:

Chương trình ngắn hạn

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT MIỄN PHÍ (05-12-2018)

THÔNG BÁO HỘI THẢO ĐỊNH HƯỚNG VIỆC LÀM TẠI NHẬT BẢN NĂM 2018 (18-10-2018)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN NĂM 2018 (27-08-2018)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂNG LỰC NHẬT NGỮ (01-12-2017)

BUỔI GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH TẠI NHẬT BẢN (26-10-2017)

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA - HỌC THUẬT - KHÁM PHÁ ĐẤT NƯỚC, VĂN HÓA TẠI ĐÀI LOAN (06-10-2017)

Thông báo Tổ chức Khóa huấn luyện (24-11-2016)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín ba sáu tám năm

Xem trả lời của bạn !