Trung Tam Dao Tao Quoc Te -DH Nong Lam TP.HCM

 

Số lần xem trang: 4132
Điều chỉnh lần cuối: 17-09-2019

Chương trình VHVL Israel

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH VHVL TẠI ISRAEL NĂM 2020 (17-09-2019)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH TẠI ISRAEL 2019 (11-04-2019)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THỰC TẬP SINH CHƯƠNG TRÌNH VHVL TẠI ISRAEL NĂM 2019 (11-01-2019)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG CHO SINH VIÊN THAM GIA CT VHVL TẠI ISRAEL NĂM 2019 (18-10-2018)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH VHVL TÁI ISRAEL NĂM 2019 (18-10-2018)

Thông báo tuyển sinh bổ sung Khóa đào tạo định hướng cho sinh viên tham gia chương trình VHVL tại Israel năm 2018 (15-05-2018)

THÔNG BÁO KHÓA ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG DÀNH CHO SINH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH VHVL TẠI ISRAEL NĂM 2018 (KHÓA 02) (02-01-2018)

THÔNG BÁO KHÓA ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG DÀNH CHO SINH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH VHVL TẠI ISRAEL NĂM 2018 (KHÓA 01) (05-10-2017)

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH VỪA HỌC VỪA LÀM TẠI ISRAEL NĂM 2018 (05-10-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO ĐỊNH HƯỚNG CHO SINH VIÊN THAM GIA CT VHVL TẠI ISRAEL NĂM 2017 - KHÓA 3 (20-03-2017)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai ba bốn bảy một

Xem trả lời của bạn !